Mikor kell ajándékozási illetéket fizetni?

Ajándékozással történt vagyonszerzés esetén ajándékozási illetéket kell fizetni. Ajándékozás tárgya lehet ingatlan, ingó és vagyoni értékű jog alapítása vagy arról ellenszolgáltatás nélküli lemondás.

Leggyakrabban ingatlan ajándékozásnál merül fel az illeték kérdése és ott is a leggyakrabban előforduló mentességi esetekre és felmerülő kérdésekre térek ki.

Mikor nem kell ajándékozási illetéket fizetni?

Mentes az ajándékozási illeték alól:

  1. Az ajándékozó egyenesági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett ajándék, így a szülő, a nagyszülő, a dédszülő, gyermek, unoka, dédunoka. Az illetékmentesség kiterjed az örökbefogadással létrejött rokoni kapcsolatra is.
  2. Az ajándékozó házastársa, bejegyzett élettársa által megszerzett ajándék.
  3. Az ajándékozó testvére által megszerzett ajándék. Az illetékmentesség vonatkozik a vér szerinti testvérekre, a féltestvérekre és az örökbefogadáson alapuló testvéri kapcsolatokra is.
  4. A házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés.

Illeték mértéke

Ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzése esetén az illeték mértéke 9%. Ez az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokra, így a haszonélvezetre is érvényes.

A haszonélvezet ajándékozásának illetéke

Sokszor előfordul, hogy az ajándékozó a tulajdonjogot ajándékozza, azonban a maga részére holtig tartó haszonélvezeti jog bejegyzését kéri. Ebben az esetben nem kell illetéket fizetni.

Ha az ajándékozó más személynek ajándékozza az ingatlan tulajdonjogát, és más személy részére biztosítja ennek haszonélvezetét, a tulajdonjoggal megajándékozott a haszonélvezet értékével csökkentett forgalmi érték után, a haszonélvező pedig az ugyanígy számított haszonélvezeti érték után fizeti az ajándékozási illetéket.

A haszonélvezettel terhelten átruházott vagy ilyen teher egyidejű alapításával megszerzett vagyon esetében tehát a tulajdonszerzőt terhelő illeték alapja a haszonélvezet, használat figyelembevétele nélkül megállapított forgalmi érték. Ezt a számítást kell alkalmazni akkor is, ha az ingatlan tulajdonjogát annak haszonélvezője szerzi meg.