Enyém-tiéd! Kié? – II.

Házassági közös vagyon megosztása avagy hogyan osztozzunk?

Amikor a válásra kerül sor a felek szeretnék egyúttal vagyoni viszonyaikat is rendezni, bár ez nem feltétele a házasság felbontásának (nem is rendezhető egyazon perben a bontási és vagyonjogi kérelmek)

Közös vagyon megosztását bármelyik fél kérheti. Szerencsés esetben a vagyonjogi kérdések szerződéssel rendezhetők, feloldhatatlanul eltérő álláspontok esetén per során.

Házassági közös vagyont megosztó szerződés

A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. Ez nem feltétel a már megosztott ingóságok vonatkozásában.

Ha nem sikerül minden kérdést szerződéssel rendezni, úgy lehetőség van arra, hogy a rendezetlenül maradt igényekről bíróság döntsön perben.

Hogyan történik a megosztás?

Szerződéses rendezés során a feleknek tág mozgástere van annak meghatározásánál, hogy melyik felet mi illeti meg. Vagyonjog per során annak meghatározásánál, hogy a vagyonmegosztás során egyes vagyontárgyak melyik házastárs tulajdonába kerüljenek, a bíróság elsősorban a házastársak egyező nyilatkozatát veszi figyelembe. Az egyik házastárs foglalkozásának gyakorlása vagy egyéni vállalkozói tevékenysége folytatásának céljára szolgáló vagyontárgyak elsősorban az adott foglalkozást gyakorló vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytató házastársat illetik meg.

Milyen költsége lehet a megosztásnak?

Ingatlan esetében, ha például a vagyonközösséghez tartozó ingatlan a férj nevén van, de a megosztás során a feleség tulajdonába kerül, úgy nem vagyonszerzési illetéket fizetni.

A peres eljárásnál az eljárás illetéke a pertárgy (a vitás vagy megosztani kívánt vagyon értéke) 6% , de legfeljebb 1.500.000,- Ft.