Távból történő ügyintézés plusz költségek nélkül!

A jelenleg kialakult helyzetre tekintettel lehetőséget biztosítok ügyfeleimnek online ügyintézésre, távazonosításra, mely biztosítja, hogy Ön otthona biztonságából vagy akár külföldön tartózkodás alatt is szerződést kössön vagy egyéb szolgáltatásomat vegye igénybe.

Előfordul, hogy ügyfelem vagy a felek egyike idős, beteg, mozgáskorlátozott vagy külföldön tartózkodik, esetleg nem tudja a vidékről történő felutazását biztosítani.

I. Távazonosítás- ügyvédi ellenjegyzés távolból

Adásvételi, ajándékozási szerződés és egyéb szerződések otthona biztonságából.
A távazonosításhoz az alábbi programok valamelyike szükséges:

A Magyar Ügyvédi Kamara lehetővé tette az ügyvédek részére, hogy eljárjunk olyan jogi ügyekben, ahol akár idő, akár földrajzi távolság, betegség vagy egyéb ok miatt az ügyfélnek nincs lehetősége vagy nehézségbe ütközik személyesen megjelennie.

A távazonosítás segítségével nem szükséges a személyes találkozás és megjelenés. Telefonon, e-mailen keresztül történik az egyeztetés az okirat előkészítése során.

Az igazolványok másolatára minden esetben szükségünk van a kötelező azonosítás elvégzése okán.

Távazonosítás kezdetén az azonosított személynek kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy a távazonosításhoz hozzájárul. Az azonosításhoz felhasznált okmányának minden, rögzítendő adatot tartalmazó oldalát a kamerának fel kell mutatnia úgy, hogy az okmány jól látható, illetve adattartalma jól olvasható legyen. A biztonsági elemet tartalmazó okmány kamera előtti olyan mozgatását is meg kell követelni az azonosítottól, amely alapján a biztonsági elem az okmányon láthatóvá válik.

Az azonosítottnak az azonosítás során rögzítésre kerülő adatait szóban is közölnie kell. Ha a távazonosítás pl. az internetkapcsolat problémái miatt vagy más okból menet közben megszakad, a távazonosítás teljes folyamatát meg kell ismételni.

Annak érdekében, hogy a távazonosítás biztonságosan elvégezhető legyen, az azonosított személynek megfelelően megvilágítva, úgy kell a kamerába néznie, hogy az ügyvéd meg tudjon győződni a felmutatott okmányon szereplő fénykép és az azonosított természetes személy arcképének, lehetőség szerint nemének, illetve hozzávetőleges korának egyezőségéről.

A Pmt. hatálya alá tartozó távazonosítás esetén fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket kell alkalmazni, illetve kifejezetten nyilatkoztatni kell az azonosított személyt arról is, hogy ő maga, közeli hozzátartozója vagy a vele szoros kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplőnek minősül-e, amely esetben a kiemelt közszereplőkre irányadó szabályok szerint kell az azonosítás során eljárni.

Az azonosítás folyamatát (a videotelefonálás hang- és képanyagát) az ügyvédnek rögzítenie szükséges (fel kell venni), és az adott természetes személy azonosítására vonatkozó egyéb adatok kezelésének idejéig meg kell őriznie.

Az ellenjegyzett okiratban nem szükséges utalni arra, hogy a természetes személy azonosítása videotelefon útján történt, de (mivel egyes földhivataloknál fennáll a veszélye annak, hogy ezt tételes jogi előírás hiányában is mégis megkövetelik) akadálya sincsen annak, hogy az ellenjegyzés szövegében erre hivatkozzon az ügyvéd.

Külföldön aláírt ügyvéd által ellenjegyzett okiratra kell-e diplomáciai felülhitelesítés vagy Apostille?

Az Üttv. 44. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés – mint eltérő törvényi rendelkezés – értelmében, az ott írottak szerint ellenjegyzett magánokirat ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak tekintendő, tehát a bejegyzéshez diplomáciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve Apostille tanúsítvány nem szükséges.

Forrás: mük.hu

Távazonosítás előnyei

  • nem szükséges személyes találkozás
  • telefonos, e-mailen történő egyeztetés
  • otthoni aláírás követően postai vagy egyéb úton juttatják el hozzám az aláírt okiratot ellenjegyzésre
  • az ellenjegyzett példányt postai vagy egyéb úton kapják vissza

II. Online konzultáció

Akár szerződések véleményezése, akár jogi tanácsadás vonatkozásában biztosítjuk a távoli intézést, mely gyors, rugalmas, időtakarékos és hatékony megvalósítást tesz elérhetővé.

Telefonon vagy e-mailen keresztül egyeztetünk, tájékoztatjuk a megküldeni szükséges adatokról és a költségekről. Észrevételeinket, javaslatainkat megküldjük, valamint szövegezésben is jelöljük, hogy az minden esetben nyomon követhető legyen. A változtatási javaslatokat feldolgozzuk, annak lehetséges kockázataira felhívjuk a figyelmét.

A telefonos megbeszélés, e-mailen történő levelezés mellett közvetlen videóhívással (skype, messenger, meet) is lehetőség van konzultációra.

Online ügyintézésre pár példa a teljesség igénye nélkül:

  • szerződések véleményezése
  • online tanácsadás akár videóhívással is
  • bérleti szerződés megszerkesztése
  • használati megállapodások
  • végrendelet