Öröklési jog

Ügyvédként gyakran tapasztalom, hogy egyre több hagyatéki eljárásban merül fel jogvita az örökösök között annak kapcsán, hogy kit illet a hagyaték, milyen jogcímen, továbbá a hagyatéki hitelezői igényt elismerik-e az örökösök vagy sem, az örökhagyó tulajdona volt-e a vagyontárgy, vagy valaki másé is.

Ezekben az esetekben is segítek Önnek eligazodni a jogi kérdésekben!

Amiben számíthat rám:

 • végrendelet készítés
 • végrendelet ellenjegyzés, letétbe helyezés
 • öröklési jog tanácsadás
 • öröklési illeték
 • életjáradéki szerződés készítése, ellenjegyzése
 • hagyatéki eljárásban és azzal összefüggő jogi tanácsadás
  és képviselet ellátása
 • hitelezői igény bejelentése és képviselet
 • öröklési jogvitában jogi megoldás
 • örökölt üzletrész
 • cégtulajdon változás cégbírósági bejegyzés
 • örökölt közös tulajdon megszüntetése
 • társtulajdonos kivásárlása, vagy eladás a
  társtulajdonos beleegyezésével.