Ingatlan adásvételi előszerződés

Mi az az előszerződés?

Gyakran előfordul, hogy ingatlanok nézegetése közben a vevők azonnali szerelembe esnek és erősen le akarják csökkenteni annak a lehetőségét, hogy lemaradjanak az ingatlan megvételéről. Ennek biztosítása általában foglaló megfizetésével történik és előszerződés formájában jelenik meg.

Az előszerződésben a felek abban állapodnak meg, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek, tehát az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozóan vállalnak kötelezettséget.

Keletkeztet-e tulajdonjogot az előszerződés?

Nem. Az előszerződésben a végleges adásvételi szerződés megkötésére történik a megállapodás, tulajdoni jogot nem szereznek adásvételi szerződéssel, az előszerződés ingatlan-nyilvántartási bejegyzés létrehozására sem alkalmas, így az nem kerül benyújtásra a földhivatal részére és ott nem fog ranghelyet.

Mi legyen az előszerződés tartalma?

Az előszerződésben rögzíteni szükséges a végleges adásvételi szerződés lényeges feltételeit. Lényeges feltétel például a vételár, a vételárrészek megfizetése és határideje, a birtok átruházása. Még fel nem épült ingatlan esetében lényeges feltétel továbbá a műszaki tartalom és leírás.

Az előszerződés vs. szerződés

Sokan nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget az előszerződés megfelelő részletezettségére, pedig azoknak komoly jogi jelentősége lehet. Fontos tisztában lenni azzal, hogy az előszerződésben foglalt feltételek szerint a szerződést a bíróság bármelyik fél kérelmére létrehozhatja.

Vannak olyan esetek, amikor a végleges adásvételi szerződés megkötésének akadálya van, de szeretnénk biztosítani, hogy az akadály elhárultával az adásvételi szerződés létrejöjjön. Ilyen eset például örökölt ingatlan esetében még nincs a tulajdonos bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba vagy egyéb módon rendezetlen az ingatlan jogi helyzete.

Az előszerződés tehát sok esetben szükséges, de figyelmet kell fordítani annak tartalmára, hogy az lehetőségekhez mérten pontos és részletes legyen.