Létezik megtámadhatatlan végrendelet?

Általában ez a kérdés szokott elhangzani végrendelet kapcsán. Megtámadhatatlan végrendelet nem létezik, mert a végrendelet érvényessége vitatható, azonban létezik sikeresen nem megtámadható végrendelet.

Milyen az érvényes végrendelet?

Elsőként két feltételnek kell megfelelnie: az örökhagyó halála esetére szóló vagyoni rendelkezést kell tartalmaznia és külsőleg az örökhagyótól származónak mutatkozzék.

Milyen okból támadható meg a végrendelet?

1.Alaki hiba

Alaki hiba esetén a végrendelet ugyan tartalmilag megfelel a jogszabályban foglaltaknak, azonban formai okból nem tekinthető érvényesnek. Ilyen eset, ha nem saját kézzel írt végrendeletet csak a végrendelkező írja alá (tanúk hiánya), ha nincs oldalszámozás, ha hiányzik az örökhagyó aláírása.

Gyorsírással, titkosírással sem fogunk tudni érvényes végrendeletet írni.

2. Végrendelkezési képesség hiánya

A végrendelet érvénytelen e képesség hiányában. Nem végrendelkezhet például 14 év alatti kiskorú gyermek vagy akinek belátási képessége teljesen hiányzik.

3. Akarati hiba

Érvénytelen az a végrendeletben tett rendelkezés, melyre vonatkozóan az örökhagyó tévedett nyilatkozata tartalmában vagy ilyen tartalmú nyilatkozatot egyáltalán nem kívánt tenni. Képtelen példával szemléltetve nem végrendelkezni kíván az, aki a bevásárló listáját írja meg alakilag egyébként érvényes formában. Akarati hibának minősül, ha az örökhagyót megtévesztették, ha megtételkor téves feltevésben volt, de szintén ide tartoznak azok az esetek, ha az örökhagyót jogellenes fenyegetéssel vagy tisztességtelen befolyással bírtak rá a rendelkezésre.

4. Tartalmi hiba

A nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütköző, az érthetetlen, lehetetlen és ellentmondó feltétel érvénytelen. A feltétel érvénytelensége a végrendeleti rendelkezés érvényességét nem érinti, kivéve, ha megállapítható, hogy az örökhagyó a rendelkezést a feltétel nélkül nem tette volna meg.

Nem érvényes a végrendelet akkor sem, ha azt az örökhagyó visszavonta vagy ha újabb végrendeletet tett. Utóbbi esetben azonban a korábbi végrendeletnek az újabbal nem ellentétes rendelkezései fennmaradnak.

Ha tehát minden szabályt betartunk és a végrendeletünk nem szenved hibában, úgy a végrendelet nem támadható meg sikerrel.