Tartási (eltartási) vagy életjáradéki szerződés készítése

Tartási szerződést kíván kötni?

A tartási szerződés tulajdonképpen egyfajta “szerencseszerződés”, hiszen a szerződés időtartama előre nem határozható meg, nem lehet tudni, hogy a tartásért cserébe kapott ellenérték arányban fog-e állni a nyújtott szolgáltatás értékével.

Tartási (eltartási) vagy életjáradéki szerződésre van szüksége? 

Tartási szerződés (eltartási szerződés) alapján valaki arra vállal kötelezettséget, hogy ellenérték fejében ellátja és gondozza a tartásra jogosultat.

A gyakorlatban a tartásra kötelezett biztosítja a jogosult lakhatását, élelmezését, ellátását, gondozását, betegsége esetén ápolását és gyógyíttatását, halála esetén pedig illő eltemettetéséről. A tartásra jogosult ezért cserébe jellemzően ingatlan tulajdonjogát ruházza át a tartásra kötelezett vagy kötelezettek részére.

Az életjáradéki szerződés esetében pénz rendszeres szolgáltatására köteles a jogosult javára, annak haláláig. A gyakorlatban ez általában havonként előre megfizetett összeget jelent.

 

Ingatlan tulajdonjogának átruházása a tartásért cserébe

Ebben az esetben az ingatlan tulajdonjoga a szerződés megkötésekor átszáll a kötelezettre általában tartási joggal terhelten.

Amiben számíthat rám:

  • tartási szerződés elkészítése
  • életjáradéki szerződés elkészítése
  • szerződéssel összefüggő igényérvényesítés

.. és ez még nem minden!

Kérjen előzetes jogi tanácsadást MOST díjmentesen!